Tartalomjegyzék

 

Magyar nyelvű írások és fordítások

Bakonyi G. - Drótos L. - Kokas K.: Navigáció a hálózaton, 13.3 fejezet -- IIF, Bp. 1994. (a könyvnek ez a fejezete a hálózatokon érvényes illemszabályokat tárgyalja);

 Bakonyi Géza: Hálózatok és kapcsolatok: posztmodern kultúra -- az "Információ és társadalomelmélet" c. konferencia kiadványa, Szeged, 1994. (az elõadás a kibervilág létrejöttének kulturális és társadalomfilozófiai következményeit boncolgatja);

 Drótos László: A számítógépes kommunikáció hatása a mindennapi munkára -- az "Információ és társadalomelmélet" c. konferencia kiadványa, Szeged, 1994. (ez az elõadás a hálózati kultúra megõrzésének fontosságáról és a számítógépes kommunikációs csatorna sajátosságairól szól);

 Györei Péter: Cyberpunk és cybertér (1994) -- WWW kliens programmal olvasható a http://www.cab.u-szeged.hu/local/eastedge/cyb.html címû lapon (rövid eszmefuttatás a kibervilág megszállottjainak ideológiai hátterérõl, életfilozófiájáról);

 Györei Péter: Etika és jog a cyberpunk szubkultúrában (1994) -- elérhetõ a http://www.cab.u-szeged.hu/local/eastedge/etika.html címû WWW lapon (a titkosítással és a kormányzati felügyelettel kapcsolatos aktuális kérdések áttekintése).

 Az alábbi listában szereplõ publikációk is mind olvashatók online, például a Magyar Elektronikus Könyvtár anyagában a Miskolci Egyetem vagy a BKE Gopher rendszerén (gold.uni-miskolc.hu vagy gopher.bke.hu), ill. a KATALIST levelezõcsoport archívumaiban (novell.aszi.sztaki.hu gép pub/uploads/katalist nevû directory vagy PETRA/TRILLA archívum KATALIST, KATAL100, KATAL200... alkönyvtárak).

 Adam Gaffin: Nagy Internet kalauz mindenkinek -- 2.31 verzió, 1994. október; nyomtatva is megjelent az IIF kiadásában (az eredetileg "The Big Dummy's Guide to the Internet" címû könyv több fejezete foglalkozik a hálózati kultúra, a titkosítás, a felhasználói jogok, az EFF stb. témájával, s az "A" függelékben van egy értelmezõ szótár a legfontosabb szakkifejezésekkel);

 Michael J. Paul - John E. Gochenouer: Telekommunikáció, izolálódás és a magánélet eróziója -- Interpersonal Computing and Technology, V.2. No.3. 1994. július (a tanulmány az "információs sztráda" megvalósulásától várt elõnyöket veszi kritikusan szemügyre és felhívja a figyelmet az esetleges negatív hatásokra);

 Lee Hauser: A "hasznos hálózat" -- The Amateur Computerist 1992. õsz; a magyar fordítás nyomtatva is megjelent a Replika folyóirat 13-14. számában, 1994. július (ez a cikk elsõsorban a Usenet szubkultúrájáról szól és felhívja a figyelmet néhány érdekességre);

 Michael Strangelove: A nélkülözhetetlen Internet -- A virtuális kultúra kialakulása és az elektronikus Gaia létrejötte -- Online Access, 1993. október; a magyar fordítás nyomtatva is megjelent a Replika folyóirat 13-14. számában, 1994. július (lelkes hangú ismertetõ a hálózati kultúráról és merész vízió a jövõrõl);

 Peter Deutsch: Továbbadni és továbbfejleszteni az "Internet kultúrát" -- Internet World, 1994. március/április (élvezetesen megírt cikk a hálózati kultúra megõrzésének fontosságáról);

 Thomas W. Loughlin: Virtuális kapcsolatok: a CMC magányos világa -- Interpersonal Computing and Technology V.1. No.1. 1993. január (személyes hangvételû írás arról, hogy milyen fontos lehet az embereknek a számítógéppel segített kommunikáció);

 Steve Cisler: Védekezés és az Internet -- a magyar fordítás nyomtatva is megjelent a Replika folyóirat 13-14. számában, 1994. július (a tanulmány megtörtént esetekre hivatkozva elemzi a hálózati kultúrát fenyegetõ veszélyeket, az állami beavatkozás, a cenzúra és a titkosság kérdéseit);

 Drótos L. - Kokas K.: Hálózati értelmezõ szótár -- 1994. november (több száz szakkifejezés, netszleng szó és rövidítés magyarázata).